Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych

 

Menu podmiotowe

Przeszukaj BIP

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY OŚRODKA ADAPTACYJNEGO

DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://oadn.bipinfo.pl/zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: https://oadn.bipinfo.pl/

Data publikacji strony internetowej: 03.10.2015 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji strony internetowej: 15.01.2021 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

 • Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących.

 • Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 10.03.2021 r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 10.03.2021 r.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Dyrekcja Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 32 2409038

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt.

 1. Osobami odpowiedzialnymi są:

 • Arkadiusz Staisz

 • Joanna Rojewska

 1. adres poczty elektronicznej

 1. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

 • +48 32 240 90 38.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej

Adres: ul. Wita Stwosza 1, 41-705 Ruda Śląska

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 32 2409038

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do

Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

DOJAZD
Dojazd do siedziby Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej od ul. Ks Potyki.
W odległości ok. 200 m od wejścia głównego do budynku znajdują się przystanki autobusowe ZTM – ul 11 Listopada.
Linia tramwajowa: nr 9 Bykowina Niedźwiedziniec
Linie autobusowe: 13, 39, 121, 144, 199
W rozkładzie jazdy poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

 

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA
Do budynku A prowadzi wejście główne oraz wejście do NZOZ Ośrodek Adaptacyjny zlokalizowane w ścianie frontowej z podjazdem dla wózków od strony parkingu oraz wejście techniczne z rampą. Do budynku B prowadzi wejście z łagodnym podejściem również od strony frontowej pełniące również funkcję wyjścia ewakuacyjnego.
Każde z wejść jest ogólnodostępne w godzinach pracy Ośrodka. Ze względu na parkujące w okolicy samochody i bliskość jezdni należy zachować ostrożność.

DOSTĘPNOŚĆ PARKINGU

Przed budynkiem znajduje się parking a w najbliższej okolicy istnieje możliwość parkowania wzdłuż okolicznych ulic. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Ze względu na dużą liczbę odwiedzających osób mogą występować czasowe problemy z dostępnością wolnych miejsc


DOSTĘPNOŚĆ TOALETY I BUDYNKU
Ciągi komunikacyjne posiadają pochwyty dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych o odpowiedniej powierzchni, z uchwytami stałymi i uchylnymi .
Toalety ogólnodostępne znajdują się na parterze budynku.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Na piętro prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej.

W budynku nie ma windy.

 

DOSTĘPNOŚĆ OBSŁUGI

W celu uzyskania wyczerpujących informacji istnieje możliwość wejścia do Ośrodka. W każdej chwili istnieje możliwość zejścia pracownika działu merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 • Obsługa strony internetowej możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 • Serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

 • Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 • W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

 • Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych

Ulica nr domu      ul. Wita Stwosza 1
Miejscowość       Ruda Śląska
Kod pocztowy     41-705


Telefon     (032) 240 90 38
Fax     (032) 240 90 38
E-mail     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP     641-14-70-377


Dyrektor placówki     mgr Arkadiusz Staisz

 

 

 

 

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać na pisemny wniosek złożony w sekretariacie.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek.pdf)Wniosek o udostępnienie informacji publicznej[ ]58 kB2017-07-31 09:38
Pobierz plik (wniosek.odt)Wniosek o udostępnienie informacji publicznej[ ]26 kB2017-07-31 09:38
Pobierz plik (wniosek.doc)Wniosek o udostępnienie informacji publicznej[ ]17 kB2017-07-31 09:38

Informacje o BIP 

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej strony www. Na stronie BIP opublikowane są artykuły usystematyzowane wg "Menu Podmiotowego" oraz "Przedmiotowego".

Dostęp do BIP możliwy jest przez:

 • wpisanie do przeglądarki internetowej adresu oadn.bipinfo.pl
 • przejście ze strony głównej BIP: bip.gov.pl

 


 

Nawigacja po stronie BIP

Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnego „Menu”. Klikając w jeden z aktywnych odnośników „Menu przedmiotowego”, „Menu Podmiotowego” bądź "Menu Górnego" użytkownik przechodzi do poszczególnych kategorii przypisanych do wskazanego elementu „Menu”. Na podobnych zasadach odbywa się przemieszczanie po artykułach zawartych w poszczególnych kategoriach. "Wyszukiwarka" BIP jest elementem strony umożliwiającym wyszukiwanie treści merytorycznej biuletynu czyli tekstu znajdującego się na stronie. Umożliwia ona również wyszukiwanie tekstu w wszystkich plikach zamieszczonych na stronie. Jeżeli system odnajdzie w bazach szukane słowo lub frazę wyświetli tytuł artykułu/dokumentu i fragment treści oraz przyporządkowanie artykułu/dokumentu do właściwej sekcji/kategorii. Element "najczęściej czytane" pozwala użytkownikowi przejść w szybki sposób do informacji które są najczęściej czytane na stronie przez odwiedzających BIP. Klikając w tytuł artykułu/dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony do właściwego miejsca na stronie. Na stronę główną Biuletynu użytkownik przenosi się przez odnośnik „Strona główna” - dostępny z każdego poziomu Biuletynu. Na stronę główną Biuletynu użytkownik przenosi się poprzez odnośnik zawarty w logo BIP

Menu strony

 • menu przedmiotowe - znajduje się po lewej części strony jako pierwsze dostępne menu od góry
 • menu podmiotowe - znajduje się po lewej części strony jako tuz pod menu przedmiotowym
 • menu górne - znajduję się w górnej części strony

Elementy strony

 • wyszukiwarka - znajduję się po prawej części strony
 • najczęściej czytane - znajduję się po prawej części strony tuż pod wyszukiwarką

 


 

W przypadku gdy informacje są udostępniane w postaci oddzielnych plików w formacie MS Office (*.doc), Adobe Acrobat (*pdf), Open Office (*odt) lub spakowanych archiwów z rozszerzeniem (*zip) jako publikacje złożone są umieszczane w tabeli poniżej danego artykułu z możliwością pobrania dokumentów lub pod wskazanym adresem.

 

Redaktor naczelny:  Arkadiusz Staisz
Email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48.32.2409038
Funkcje: Nadzór i koordynacja serwisu. Tworzenie i edycja artykułów.
   
Redaktor: Joanna Rojewska 
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48.32.2409038
Funkcje: Edycja artykułów.
   
Administrator: Biernat Błażej
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48.22.2123456
Funkcje: Administracja i kontrola techniczna serwisu.
Edycja artykułów.

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information